1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem e-shopu www.eshop.lusyadams.cz (dále jen „internetový obchod“) a dodavatelem objednaného zboží v hmotné podobě či nehmotné podobě je podnikatel Lucie Adamová, Otaslavice 435, 798 06, IČ 10766391, zapsán v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Prostějova pod Č.j.: PVMU 46571/2021 30 Sp. značka: OŽÚ 1567/2021 ze dne 14.4.2021 (dále jen „Prodávající“).

1.2. Zbožím v hmotné podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v materiální podobě, jakož i zboží v digitalizované podobě dodávané na hmotném nosiči (dále jen „zboží“).

1.3. Zbožím v nehmotné podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v digitalizované podobě dodávané elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče (dále jen „digitální obsah“). Způsob nákupu a stažení digitálního obsahu z internetového obchodu jsou uvedeny v sekci Jak nakupovat e-knihy. Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka

2.1. Prezentace zboží a digitálního obsahu na těchto internetových stránkách nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

2.2. V případě zboží je nabídkou na uzavření kupní smlouvy až řádné vyplnění objednávky konkrétního zboží zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Nákupní košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e-mailem o doručení objednávky, který však nemá povahu přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. V tomto okamžiku je možné objednávku změnit pouze na základě písemné či telefonické domluvy s Prodávajícím.
 
2.3. V případě digitálního obsahu je nabídkou na uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva zákazníka užít digitální obsah (dále jen „smlouva o dodání digitálního obsahu“) až řádné vyplnění objednávky konkrétního digitálního obsahu zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu ze sekce Nákupní košík. Neprodleně po doručení této objednávky provozovateli internetového obchodu bude zákazník informován e-mailem o doručení objednávky, který však nemá povahu přijetí nabídky na uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána k automatickému zpracování.
 
2.4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží nebo smlouvy o dodání digitálního obsahu (oba druhy smluv dále jen „smlouva“). Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Koupě zboží, dodání digitálního obsahu, ceny a poplatky

3.1. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující vyřízení objednávky a předání zásilky dopravci k doručení zákazníkovi.

3.2. Smlouva o dodání digitálního obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je zákazníkovi zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Zákazník odesláním objednávky jím vybraného digitálního obsahu uděluje provozovateli internetového obchodu svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že po objednání a zaplacení jím objednaného digitálního obsahu prostřednictvím internetového obchodu zákazníkovi zaniká právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu.

3.3. Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží a digitálního obsahu jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Cena zboží však neobsahuje cenu za služby spojené s dodáním (dále jen „dopravné“) a zaplacením zásilky (případné dobírkovné) obsahující objednané zboží. Dopravné a případné dobírkovné (poplatek dopravci za platbu při převzetí zásilky) je zákazníkovi vyčísleno před odesláním objednávky samostatnou částkou podle zákazníkem zvoleného typu přepravy a způsobu platby. V případě, kdy je jedna objednávka doručována ve více zásilkách, je zákazníkovi účtována cena za dopravu pouze jednou.

3.4. Provozovatel internetového obchodu neúčtuje zákazníkovi žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.). Zákazník hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. Cena telekomunikačních prostředků na dálku je určena dle platných tarifů jednotlivých telekomunikačních společností (individuálně).
 
3.5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží zákazníkem.
 
3.6. Zákazník se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení (e-mailová nebo SMS zpráva) o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti zákazník výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 100,- Kč (dle §1817 OZ), představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na tuto platbu nevzniká v případě řádného odstoupení zákazníka od uzavřené kupní smlouvy.

3.7. Zřízením práva zákazníkovi užít digitální obsah je tomuto dáno pouze právo na zhotovení rozmnoženiny digitálního obsahu formou jeho stažení pro osobní potřebu. Zákazník bere na vědomí, že zpřístupněný digitální obsah je chráněn autorskými právy. Zákazník se zavazuje užít zpřístupněný digitální obsah pouze shora uvedeným způsobem a zejména se zavazuje tento dále nezpřístupňovat třetím osobám a tento neužívat dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva třetích osob. Zákazník nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví digitálního obsahu, držitele stažené rozmnoženiny a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření digitálního obsahu.

4. Dodací a platební podmínky

4.1. Každá položka nabízená k prodeji v internetovém obchodě má na svém detailu uvedenou dostupnost. V případě, že je položka skladem,  provozovatel internetového obchodu předá zásilku s tímto zbožím dopravci nejpozději do tří pracovních dní po přijetí objednávky. V případě očekávaného dodání zboží na sklad (dále jen „předprodej“) je u položky uvedený termín naskladnění pouze orientační a termín předání zásilky s tímto zbožím dopravci je tedy závislý na skutečném termínu dodání tohoto zboží jeho dodavatelem na sklad internetového obchodu. Pokud objednávka obsahuje zboží na skladě i zboží v předprodeji, je expedována až jako kompletní. Provozovatel internetového obchodu neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky s objednaným zbožím zákazníkovi z důvodů na straně dopravce. Internetový obchod vyřizuje zásilky pouze v rámci České republiky.
 
4.2. Doručení zásilky s objednaným zbožím na zákazníkem zvolené místo k osobnímu odběru za podmínek uvedených v sekci Platba a dodání pro zvolené odběrní místo a stanovených provozovatelem tohoto odběrního místa.

Doprava na Zásilkovnu za 89,- Kč.

Doprava na Zásilkovnu SK za 105,- Kč.

K dopravě se připočítává poplatek za zvolený způsob platby.
 
4.3. Doručení zásilky s objednaným zbožím na zvolenou dodací adresu za podmínek stanovených v sekci Platba a dodání. Doručení zásilky je realizováno prostřednictvím dopravce dle výběru zákazníka, za dodacích podmínek takto vybraného dopravce.

Doprava Českou poštou Běžné psaní za 39 Kč za kus.

Doprava Českou poštou Běžné psaní Dobírka za 129 Kč za kus.

Doprava Českou poštou Balík do ruky za 129 Kč.

Doprava Českou poštou Balík do ruky Dobírka za 149 Kč.

 

4.4. V případě digitálního obsahu provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zpřístupní objednaný digitální obsah prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v jeho objednávce neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Tento e-mail obsahuje link pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka prostřednictvím internetové sítě.

 
4.5. Platba za objednané zboží se uskutečňuje jedním ze způsobů uvedených v sekci Platba a dodání. V případě platby přímo internetovému obchodu je tato platba bez dalších poplatků ze strany provozovatele internetového obchodu. Pokud si zákazník zvolí způsob platby prostřednictvím dopravce nebo provozovatele odběrního místa, je tento způsob platby zpoplatněn částkou uvedenou u tohoto způsobu platby.

Zásilkovna dobírka - 30 Kč.
 
4.6. V případě objednávky obsahující digitální obsah je možná pouze bezhotovostní úhrada jedním ze způsobů uvedených v sekci Platba a dodání dle výběru zákazníka bez dalších poplatků ze strany provozovatele internetového obchodu.

Běžný bankovní převod - zdarma.

4.7. Odesláním objednávky zákazník uděluje provozovateli internetového obchodu výslovný souhlas se zasíláním faktur za objednané zboží a digitální obsah výhradně v elektronické podobě.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Záruční podmínky

Na zboží a digitální obsah zakoupený zákazníkem se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem, resp. od okamžiku stažení digitálního obsahu zákazníkem. Záruční doba se ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“) prodlužuje o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl zákazník povinen si zboží po vyřízení reklamace vyzvednout. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

6. Reklamační podmínky

6.1. Zákazník je povinen odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky.

6.2. Reklamace dodaného zboží a digitálního obsahu, nároky z titulu odpovědnosti za vady, jakož i veškeré další právní jednání zákazníka vůči prodávajícímu, se uplatňují písemnou formou (emailovou zprávou zaslanou na adresu: lusy.adams@seznam.cz nebo písemně na adrese sídla prodávajícího). Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží či digitální obsah bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže zákazník před jeho převzetím o vadě věděl.
 
6.3. V případě odpovědnosti prodávajícího za vady má zákazník právo volby požadovat opravu či výměnu věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 
6.4. V případě doručení zjevně mechanicky poškozeného zboží žádáme zákazníky o reklamaci této vady nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po převzetí zásilky.

6.5. V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených právními předpisy a to na náklady prodávajícího.

6.6. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí nového zboží.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího a to formou jednostranného právního jednání (například e-mailem na adresu: lusy.adams@seznam.cz). Využije-li této možnosti, obratem obdrží potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

7.2. Zákazník má povinnost zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět na adresu Otaslavice 435, 798 06. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

7.3. Platbu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený) za vrácené zboží zašleme zpět na účet dle volby zákazníka nejpozději do 14 dní od jeho obdržení. 

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle Podmínek zpracování osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.
 
9.2. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

9.3. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z tohoto nákupního řádu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

9.4. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.